سامانه الکترونیکی دفتر آموزشهای آزاد دانشگاه اصفهان

به سامانه آموزش الکترونیکی دفتر آموزشهای آزاد دانشگاه اصفهان خوش آمدید

 

دوره های در دست اجرا:

1. دوره اول

2. دوره دوم

3. دوره سوم

 

دوره های آماده ثبت نام:

1. آموزش شهروندی:

ثبت نام

2.مجموعه قوانین  حقوقی 

 جهت ثبت نام به جاي نام كاربري شماره ملي خود را درج نمائيد.